Grundejerforeningen Avedørelejren

 

Grundejerforeningen Avedørelejren har 2015 21 medlemmer, som hver udgør en forening, en enkeltejer eller Hvidovre Kommune

Grundejerforeningen varetager medlemmernes fælles interesser i forbindelse med ejendommene i Avedørelejrens område. Grundejerforeningen medvirker til sikringen af områdets arkitektoniske værdier, samt sikre, at området udvikles, renholdes og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Grundejerforeningen renholder og vedligeholder de bygninger og arealer som tilhører grundejerforeningen og fører tilsyn med, at bygninger, gade, veje, stier og pladser renholdes og vedligeholdes, så området til stadighed fremstår rent og vedligeholdt, og således at bebyggelsen og beplantning m.v. stedse opretholdes i overensstemmelse med den gældende lokalplan med tilhørende Designmanual og Grøn manual.

Grundejerforeningen forestår etablering, vedligeholdelse og reparation af områdets hovedledninger, herunder hovedledninger til kloakker, el, vand og varmeforsyning, i det omfang udgiften ikke betales af forsyningsselskaberne.

Vi betaler alle til Grundejerforeningen Avedørelejren over vores boligafgift.

Som Andelsboligforening er vi repræsenteret via vores bestyrelse der udpeger delegerede til Grundejerforeningens generalforsamling og evt. få valgt et medlem til Grundejerforeningens bestyrelse. Valg og beslutninger foregår efter en stemmefordelingsnøgle i forh. t. antallet af beboere i boligforeningerne og hele Avedørelejren.

Vil du vide mere kan du besøge Grundejerforeningens hjemmeside http://avedorelejren.dk/

Grundejerforeningen kan kontaktes på mail: grundejerforeningen@avedorelejren.dk