Udkast november 2020

Vedligeholdelsesplan for A/B Magasingården

 

 

Tagrygning

I forbindelse med reparation af nogle mindre huller i begge endegavle mod Østre Kvartergade viste det sig, at vi har et mere alvorligt problem. Der er en åbning mellem tagrygningen og tagstenene nedenunder. Der er tale om en fejl i det originale byggeri. Der skal derfor ske en demontering af rygningstegl, montering af en dækning (rød Wakaflex) og montering af rygningstegl igen. Dette forventes at koste i størrelsesorden 150.000 kr. inkl. moms. Er ikke meget akut, da der (endnu ikke) er sket nogen skader. Men det skal laves; vil derfor blive gennemført inden for et overskueligt antal måneder.

 

Vinduer

Der er begyndt at optræde problemer med vores vinduer lidt for ofte. Der er et vindue, som skal udskiftes. Derudover er det aftalt med leverandør, at tre lejligheder med problemer skal gennemgås og løsning foreslås. Vinduer i de pågældende tre lejligheder vil blive repareret/ udskiftet. Ud fra tilbagemelding fra leverandør vil bestyrelsen tage stilling om der umiddelbart skal ske en mere omfattende gennemgang af vinduer. Alternativt kan det ske ved reparation ved konstaterede mangler.

Glaslister på 2. sal skal males eller udskiftes. Det gennemføres evt. i forbindelse med andre opgaver. 

 

Fuger vinduer/døre

For nogle år siden fik vi gennemgået fuger omkring vinduer og døre og repareret disse, hvor dette var nødvendigt. I efteråret er fuger på gavlvinduer på 2. sal mod Østre Kvartergade blevet udskiftet med gummifuger, som er en bedre kvalitet end de nuværende. Det skal undersøges i hvilket omfang at øvrige fuger er defekte og en delvis udskiftning overvejes. Det kan evt. ske løbende.

Internt: Top lavede en dokumentation. Den skal findes frem, da den evt. kan bruges til prioritering.

 

Ventilation

Der er et teknisk problem med ventilator i vestfløjen. Udskiftning af udsugningsventilator vil ske snarest.

Ventilator i østfløjen: Tilbud på udskiftning af udsugningsventilator er modtaget og drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderen skal renses. Det skal ske sommeren 2021 med der er lukket for varmen.

 

Altaner – fuger

Fugerne i de fire store altaner skal udskiftes.

 

Emhætter

Der er ved gennemgang konstateret en række problemer. Der er konstateret en emhætte som skal udskiftes. Der har været kontakt med forskellige håndværkere om opgaven med vores emhætter og der er nu en aftale med en leverandør om dels udskiftning og dels vurdering af en generel teknisk gennemgang med reparationer umiddelbart. Bestyrelsen vil derefter beslutte den bedste løsning.

 

Forhold til overvågning

Gipspladerne på de skrå lofter i vores fælles loftsrumslokale er nogle steder løse. Det har været sådan længe og bestyrelsens vurdering er at der ikke skal gøres noget, så længe situationen er stabil. Bestyrelsen overvåger gipspladerne.

Der er en revne i ydermuren mod vest. Det er skellet mellem vestfløj og mellemfløj (i stueplan mellem 21A, st.th. og 21A, st.tv.). Tilsvarende fejl i andre skel er blevet udbedret i forbindelse overdragelse af byggeriet.  Det er bestyrelsens vurdering er at der ikke skal gøres noget, så længe situationen er stabil. Bestyrelsen overvåger revnen.

 

 

Behandles af bestyrelsen december 2020