Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B 10.10.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag, den 10. oktober 2019 kl. 20.00

Fremmødte:

Kjeld, Leif, Jens, Maiken og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ditte, Robert og Pernille

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Ekstraordinær generalforsamling

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling og den vedtagne bemyndigelse til bestyrelsen, blev det vedtaget af bestyrelsen, at låneomlægningen gennemføres inden udgangen af oktober måned 2019 ved følgende betingelser:

1)    Kursen er 97,00 eller derover i perioden fra dags dato og til den 31. oktober 2019, så igangsættes låneomlægningen denne dag, eller

2)    Kursen er 96,00 eller der over den 31. oktober 2019, så igangsættes låneomlægningen denne dag.

 

Med “Kurs” menes den kurs Nordea kan tilbyde indeholdende kursskæring og kurssikring. (Som vist i låneforslag modtaget fra Nordea).

 

Vores eksisterende lån kan tidligst opsiges til den 31. oktober 2019.

Nyt fra grundejerforeningen og ABF

Intet til dette punkt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet til dette punkt.

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Intet til dette punkt.

Næste mødedato

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30.