Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B 29.10.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag, den 29. oktober 2019 kl. 17.45

Fremmødte:

Ditte, Jens, Leif, Maiken, Pernille, Klaus og Kjeld (via telefonforbindelse)

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Intet til dette punkt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Omlægning af lån

Status på bestyrelsens mandag givet på den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober 2019.

En eventuel låneomlægning blev drøftet og det blev konstateret, at omlægningen ikke på nuværende tidspunkt var så god, som på tidspunktet før vores ekstraordinære generalforsamling d. 10. oktober 2019.

Dog var kurserne alligevel økonomisk interessante og det blev aftalt, at vi skal indhente nyt tilbud hos Nordea onsdag d. 30. oktober 2019 om formiddagen, for at se helt friske tal for en eventuel omlægning nu.

Vi indhenter nyt tilbud hos Nordea på den genåbnede 1 % obligationslån med afdrag og løbetid på 30 år. Med de interessante kurser er der skønnet en årlig besparelse på ca. 120.000 kr. og vores gældsforøgelse vil blive væsentlig mindre, sammenlignet med de beregninger vi havde modtaget fra Nordea til den 10. oktober 2019.

Bestyrelsen aftalte, at hvert bestyrelsesmedlem skal se på dette og give deres vurdering og gerne indstilling til, om vi eventuelt skal omlægge lån nu, samme dag, dvs. onsdag d. 30. oktober 2019.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Evt.

Intet til dette punkt.

Næste mødedato

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30.