Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 20.30 (Efter generalforsamling)

Fremmødte:

Leif, Klaus, Kjeld, Jens, Ditte, Poul og Line

Meldt fra / ikke mødt:

Patrick

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Ditte blev valgt til referent.

Konstituering af bestyrelsen:

Klaus fortsætter som nætformand.

Keld fortsætter som kasserer.

Ditte fortsætter som sekretær.

Vedrørende havedag:

 

 Der skal indkøbes stærk fugesand og tages et kig på fliser og hæk foran 25B, st. th., hvor andelshaver har rapporteret om myreproblem medførende ujævne fliser. Poul vil snakke med andelshaver om dette inden havedag.

Næste mødedato

Der sendes mail med forslag til næste dato