Nyheder

TV-abonnement hos YouSee stiger 1.1.2024

Grundpakken, som opkræves via boligafgiften, stiger med 30,00 kr. månedligt – fra 270,97 kr. i 2023 til 300,97 kr. månedligt.

Medlemmer med en tillægspakke (Mellem eller Fuld) modtager direkte besked fra YouSee.

Også Bland Selv priser ovenpå Grundpakken har nye priser: 10 point = 230 kr./måned, 20 point = 300 kr./måned, 36 point = 400 kr./måned, og 46 point = 490 kr./måned.

Alle priser inkl. moms. (11-10-2023)

 

Kortfattet referat af generalforsamling 25-04-2023

Bestyrelsens beretning, årsrapport og budget 2023 og 2024 blev godkendt, så boligafgiftsstigning pr. 1.7.2023 på 1,7% bliver effektueret.

Datoer havedage og næste generalforsamling blev vedtaget som foreslået.

Vedtægtsændring om deltagelse i havedage blev vedtaget med den ændring, at deltagelse i én havedag er tilstrækkeligt.

Forslag vedr. fliser ved sandkasse henh. til børnekøretøjer skal undersøges for formelle regler vedr. legepladser med åben adgang – og dernæst indbydes til en arbejdsgruppe om den nærmere udformning.

Forslag om indkøb af nye legeredskaber til gården blev ikke vedtaget.

Jens og Poul blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, Line og Pia blev genvalgt som suppleanter og Nina (25B, 1.tv.) blev nyvalg som suppleant.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelse med genvalg af næstformand, sekretær og kasserer.

Se under Referater for underskrevet referat og andet materiale fra generalforsamling.

 

Høringssvar på Lokalplan 469 fra A/B Magasingården

Bestyrelsen har medio januar 2023 sendt et høringssvar på Lokalplan 469 for Avedørelejren. Høringssvaret ses på høringsportalen https://www.hvidovre.dk/politik/horinger-og-afgorelser/2022/lokalplan/revideret-forslag-til-lokalplan-469-for-avedorelejren/ sammen med forslaget til lokalplan og andre høringssvar.

 

Dokumenter til salg

Alle dokumenter til brug for salg opdateret efter generalforsamling april 2023 og kan downloades fra hjemmesiden – under Praktiske Informationer / Salg af lejlighed.

 

Vejledning til sælger og køber om overdragelser

Bestyrelsen har annonceret ved generalforsamlingen udarbejdet en vejledning til sælger og køber om overdragelser med tilhørende skemaer, som kan downloades og dermed bruges som skabelon. Bemærk at fremover er den eneste måde at køber kan få udarbejdet en overdragelsesaftale er at benytte dette skema.

Download fra Praktiske Informationer / Salg af lejlighed.

Sidste opdatering februar 2023.

 

Andelskrone og reserver

Hvert år foreslår bestyrelsen nogle beløb hensat til vedligeholdelse og reserver til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen. Sådanne forslag bygger naturligvis på nogle hensyn og overvejelser. Denne er ikke ændret, men nu har bestyrelsen valgt at formulere disse skriftligt, se Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien når en andelskrone indstilles. (23.2.2019)

 

 

 

------- oooo000oooo -------