Nyheder

Udsættelse af generalforsamling

Taget i betragtning, at der fortsat er en grænse for forsamlinger på 5 personer, så har bestyrelsen vurderet, at det ikke er realistisk at gennemføre en normal generalforsamling den 20. april 2021. Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen for 2021 til den 1. juni 2021 - som der jf. kalenderen på hjemmesiden er taget højde for ved at reservere auditoriet i Værestedet på denne dato.

 

Udskiftning i bestyrelsen

15. januar 2021 har Pernille Andersen meddelt bestyrelsen, at hun samme dag er udtrådt af bestyrelsen. Derfor er 1. suppleant Ditte Vendelbo Jørgensen samme dag indtrådt i bestyrelsen.

 

Nye priser på tv-pakker

YouSee A/S har udsendt information om prisjusteringer og ændringer:

·       Grundpakken stiger fra januar 2021 fra 203,04 kr. til 212,73 kr. pr. måned.

·       Koda/Copydan stiger for grundpakken til 50,84 for grundpakken

·       Med udgangen af december 2019 lukkes for radiokanaler i tv-pakker

·       Med udgangen af december 2019 lukker Ekstrakanalen og Disney XD

·       Se yderligere på https://mustsee.yousee.dk/tv2021

 

Dokumenter til salg

Så er alle dokumenter til brug for salg opdateret efter generalforsamling september 2020 og klar til download fra hjemmesiden – under Praktiske Informationer / Salg af lejlighed.

 

Vejledning til sælger og køber om overdragelser

Bestyrelsen har annonceret ved generalforsamlingen udarbejdet en vejledning til sælger og køber om overdragelser med tilhørende skemaer, som kan downloades og dermed bruges som skabelon. Bemærk at fremover er den eneste måde at køber kan få udarbejdet en overdragelsesaftale er at benytte dette skema.

Download fra Praktiske Informationer / Salg af lejlighed.

Opdatering marts og juli 2020 om praktisk ved fra- og indflytning – ikke mindst om håndtering af affald.

 

Andelskrone og reserver

Hvert år foreslår bestyrelsen nogle beløb hensat til vedligeholdelse og reserver til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen. Sådanne forslag bygger naturligvis på nogle hensyn og overvejelser. Denne er ikke ændret, men nu har bestyrelsen valgt at formulere disse skriftligt, se Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien når en andelskrone indstilles. (23.2.2019)

 

Privatlivsbeskyttelsespolitik

Som alle mulige andre firmaer, institutioner og foreninger skal A/B Magasingården have en privatlivsbeskyttelsespolitik. Det vi så også nu, se nederst i den venstre valgmenu på hjemmesiden. (3-6-2018)

 

Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag

Bestyrelsen har vedtaget Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag i Magasingården. Retningslinjerne fastlægger hvordan administrator skal håndtere fastlæggelse af a conto bidrag for vand og varme. Bestyrelsen ønsker at retningslinjerne skal drøftes på generalforsamlingen i april 2017(17-01-2017).

 

Nyt Energimærke

Der er i august 2016 blevet gennemført et syn af vores ejendom af EnergiFocus ApS med henblik på at få erstattet vores energimærke, som udløber i denne måned. Det nye energimærke kan ses her under Praktisk/Salg af lejlighed. Vi har igen energimærke C – og det gælder de næste 10 år. Der er nogle forskellige forslag til forbedringer, som bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde. Det skal bemærkes, at der er lang tilbagebetalingstid på alle forslag – og at de ikke vil ændre på niveau C. (21-08-2016).

 

 

 

------- oooo000oooo -------